Past Speakers and Experts of the past years

 • Yury BEZDUDNY
 • RASHID SADYKOV
  RASHID SADYKOV
  HELP HEALTH
 • Vitaliy KHOTSENKO
 • Aleksey SHVEYTSOV
  Aleksey SHVEYTSOV
  «Rostselmash»
 • Sergey Korotkov
  Sergey Korotkov
  UNIDO Centre for International Industrial Cooperation (ITPO Russia)
 • Stanislav Korolev
  Stanislav Korolev
  International Union of Non-Governmental Organizations "Eurasian Peoples' Assembly"
 • Timer AKHMEROV
 • Alexander BIRYUKOV
 • Natalia KORABLINA
 • Vasily GOLUBEV
 • Julia SHVAKOVA
 • Vasily GRUDEV
 • Yevgeny KUYVASHEV
 • Vladimir MAZUR
 • Oleg NIKOLAYEV
 • Sergey KOGOGIN
 • Alexey REPIK
 • Dmitry KRASNOV
 • Dmitry POLIKANOV
 • Marat KABAEV